reactie

In het kader van de vergrijzing zou het wellicht ook verstandig zijn om een deel van de toekomstige woonbestemming te bestemmen als gezondheidscentrum. Te denken valt dan aan huisartsen, fysiotherapie, prikpost, ouderenzorg, apotheek, tandarts etc. of wellicht een zorghuis of misschien wel een revalidatiehotel voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, een wijkcentrum of iets dergelijks. In de wijk rondom het ziekenhuis zijn nauwelijks tot geen voorzieningen zoals bovengenoemd, waardoor men genoodzaakt is buiten deze wijk te reizen, hetgeen een probleem kan vormen voor de oudere wijkgenoten die immobiel geraken.