Herontwikkeling Sportlaan

Update proces herontwikkeling Sportlaan

In de afgelopen periode heeft u niet veel van ons gehoord. Dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn geweest.

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen in verschillende persberichten: De gemeente Den Haag is voornemens het oude leegstaande Rode Kruisziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis te kopen.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij graag naar: het raadsdocument en de gemeentesite.

Wij willen u in ieder geval hartelijk danken voor uw betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. Het participatietraject stop hier niet en voor verdere vragen omtrent het vervolgtraject verwijzen wij u graag naar de gemeente Den Haag: marike.pet@denhaag.nl