Denkt u mee?

Het HagaZiekenhuis, eigenaar van het voormalige Rode Kruis ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, wil de locatie aan de Sportlaan verkopen aan een ontwikkelaar. De nieuwe ontwikkelaar kan na koop nieuwbouw realiseren binnen de aangegeven kaders. De ligging in de groene ‘Parkway’ naar het ontwerp van Dudok, de nabijheid van het strand en de vraag naar (senioren) woningen biedt allerlei kansen voor een bijzondere ontwikkeling met een mix van wonen en zorg.

Graag willen we met omwonenden in gesprek over deze plannen. We hebben graag zicht op uw wensen, ideeën en zorgen. Hoe kijkt u aan tegen de locatie en uw buurt? Wat vindt u belangrijk? Welke kansen en randvoorwaarden ziet u voor de herontwikkeling?

In het komend halfjaar worden twee participatiemomenten georganiseerd met de buurt. Deze participatiemomenten zijn fysiek (en niet online). De input vanuit de bijeenkomsten wordt onderdeel van het zogenaamde Plan Uitwerkingskader (PUK). Dit document stelt de gemeente op ter voorbereiding op de verkoop en herontwikkeling. In het PUK staan de kansen en randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Als het PUK af is, legt het college van burgemeester en wethouders deze voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord is, zal het HagaZiekenhuis de locatie verkopen aan een marktpartij. Dit gebeurt naar verwachting eind 2022. De gemeente maakt vervolgens met de nieuwe eigenaar afspraken over de concrete plannen. Deze plannen moeten in ieder geval voldoen aan het PUK. De daadwerkelijke nieuwbouw is niet eerder dan 2025.

U kunt zich hier aanmelden voor de eerste participatiebijeenkomst op dinsdag 10 mei. Wilt u alleen op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u mail sturen naar herontwikkelingsportlaan@gmail.com o.v.v. informatie Herontwikkeling Sportlaan.

Samen met u verkennen we graag alle kansen, wensen en ideeën voor de toekomstige herontwikkeling van deze unieke plek in Den Haag!

Heeft u vragen? Reageer dan hieronder of mail de projectleider.