Uitnodiging tweede bewonersbijeenkomst op maandag 7 november 2022

Wegens grote belangstelling en beperkte capaciteit van de ruimte kunt u zich niet meer aanmelden voor de bijeenkomst van 7 november. U kunt de avond in de loop van de week terugkijken op deze website.

Beste buurtbewoner(s),

Graag nodigen het HagaZiekenhuis en de gemeente Den Haag u uit voor de tweede bijeenkomst over de herontwikkeling van de Rode Kruis-locatie aan de Sportlaan. De bijeenkomst is maandag 7 november van 20.00 uur tot 21.30 uur in het voormalige Rode Kruis ziekenhuis. U kunt de zaal bereiken via de ingang aan de Rode Kruislaan.

In januari 2021 is de ziekenhuiszorg op de Sportlaan beëindigd. Hiermee komt de locatie Sportlaan beschikbaar voor herontwikkeling. De centrale ligging tussen de Bomenbuurt, Bloemenbuurt en Vogelwijk biedt kansen voor een bijzondere ontwikkeling. De kaders waarbinnen de nieuwe plannen mogelijk zijn worden opgenomen in het Planuitwerkingskader (PUK).

Presentatie concept Planuitwerkingskader Rode Kruis Ziekenhuis

Op 10 mei 2022 was de eerste bijeenkomst. Een succesvolle avond waarbij meer dan 120 betrokkenen aanwezig waren en hun wensen, ideeën en zorgen hebben geuit over de herontwikkeling van de locatie. De input is verzameld, beantwoord en gecommuniceerd via de mail (naar alle deelnemers) en via deze website.

De gemeente Den Haag is, in samenwerking met het HagaZiekenhuis, het concept Planuitwerkingskader (PUK) aan het afronden. Dit document maakt de gemeente in opdracht van het HagaZiekenhuis ter voorbereiding op de herontwikkeling. Tijdens de tweede bijeenkomst presenteren wij u graag het concept PUK en laten we zien hoe de input uit de eerste bijeenkomst hierin is verwerkt. Na de presentatie gaan we graag met u in gesprek over vragen als: Wat vindt u van het PUK? Wat mist u nog en wat zou u willen toevoegen? Wat vindt u belangrijk?

Na de bijeenkomst maken we van alle input een beeldverslag en vraag- & antwoordformulier. Deze sturen we naar alle deelnemers en delen we op de website www.herontwikkelingsportlaan.nl. Met uw input wordt het concept PUK aangescherpt. Hierna wordt het PUK definitief gemaakt voor bestuurlijke besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.