Grote belangstelling voor tweede bewonersbijeenkomst herontwikkeling Rode Kruis locatie Sportlaan

Meer dan 130 buurtbewoners en betrokkenen waren 7 november j.l. aanwezig bij de tweede participatiebijeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige Rode Kruislocatie aan de Sportlaan in Den Haag. Na de presentatie van de concept kaders uit het PUK (PlanUitwerkingsKader) werd er gediscussieerd over de kaders en vragen gesteld aan de tafels. Er werd voornamelijk positief gereageerd op de concept kaders en de kwaliteit van de beoogde herontwikkeling. Vanuit de buurt was er veel interesse in de planning en hoe de concept kaders worden geborgd in het vervolgtraject.

Alle vragen die zijn gesteld tijdens de tafelgesprekken en via de formulieren zullen we beantwoorden in een Vraag en Antwoord-overzicht dat in de loop van deze maand op deze website komt te staan.

Klik hier om de bewonersbijeenkomst van 7 november terug te kijken.

Hieronder vindt u ook de PDF presentatie die gegeven is tijdens participatiebijeenkomst.