Duurzaamheid en Groen

Tijdens de participatiebijeenkomst van 10 mei 2022 zijn meer dan 250 wensen, zorgen en/of ideeën binnengekomen. Hier vindt u een overzicht van alle ideeën, gebundeld per thema. Bij alle ideeën, zorgen of wensen wordt een afweging gemaakt of deze invulling krijgen in de PUK.

Bij het thema Duurzaamheid en Groen wordt er aandacht gevraagd voor onder andere duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie, isoleren van het bestaande gebouw, het behoud en versterken van de ecologische zone, de herinrichting van het terrein met meer groen/bomen maar ook sociale duurzaamheid.