Mobiliteit

Tijdens de participatiebijeenkomst van 10 mei 2022 zijn meer dan 250 wensen, zorgen en/of ideeën binnengekomen. Hier vindt u een overzicht van alle ideeën, gebundeld per thema. Bij alle ideeën, zorgen of wensen wordt een afweging gemaakt of deze invulling krijgen in de PUK.

Bij het thema Mobiliteit wordt er aandacht gevraagd voor onder andere rolstoeltoegankelijkheid, het uit het zicht onttrekken van auto's, voldoende laadpalen voor auto's en fietsen en de herinrichting van het parkeerterrein aan de Sportlaan. Er wordt ook aandacht gevraagd voor mobiliteitsvraagstukken buiten de scope van dit project.