Voorzieningen

Tijdens de participatiebijeenkomst van 10 mei 2022 zijn meer dan 250 wensen, zorgen en/of ideeën binnengekomen. Hier vindt u een overzicht van alle ideeën, gebundeld per thema. Bij alle ideeën, zorgen of wensen wordt een afweging gemaakt of deze invulling krijgen in de PUK.

Bij het thema Voorzieningen wordt aandacht gevraagd voor onder andere voorzieningen voor jong én oud zoals kinderopvang, tandarts, bibliotheek, een ontmoetingscentrum voor de wijk, een cultureel podium etc.