Wonen

Tijdens de participatiebijeenkomst van 10 mei 2022 zijn meer dan 250 wensen, zorgen en/of ideeën binnengekomen. Hier vindt u een overzicht van alle ideeën, gebundeld per thema. Bij alle ideeën, zorgen of wensen wordt een afweging gemaakt of deze invulling krijgen in de PUK.

Bij het thema Wonen wordt er aandacht gevraagd voor onder andere woningen voor ouderen én jongeren & starters, woningen met grote balkons en hoge plafonds, seniorenwoningen met bijbehorende voorzieningen, diverse woningmix, etc.